Folkowy dynamit !!!!!!!!!!!!!!

Kapela Drewutnia to zespół wokalno-instrumentalny, który tworzy obecnie 11 osób:

Olga Iwanicka – śpiew, reco-reco, triangiel     Anna Różycka – skrzypce, suka biłgorajska, mandolina, mazanki, śpiew

Małgorzata Wilczyńska – Mazur – bałałajka basowa, whistle     Dariusz Banul – basy sądeckie

Jan Dzwonkowski – śpiew, harmonijka ustna     Grzegorz Mazur – akordeon, śpiew

Piotr Michalski – sopiłki, wołynka, gajdica, dżołomiga, fujara, śpiew     Dariusz Mikułowski – bałałajka, śpiew

Mariusz Wołkowicz – gitara, mandola, mandolina, toushpulur, śpiew     Lubomir Ziółek – waltornia, darabuka, ksylofon, śpiew

Piotr Ziółek – bęben huculski, tamburino, śpiew, prowadzenie zespołu

Gramy utwory inspirowane tradycyjną muzyką Ziem II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza muzyką terenów, gdzie stykały się i przenikały różne kultury i tradycje. Stąd w naszym repertuarze zarówno utwory łemkowskie, ukraińskie, rusnackie, jak i pieśni z Ziemi Lubelskiej, Śląskiej czy Małopolski…

Zjednoczyły nas, pochodzących z różnych krańców Polski, wspólne fascynacje muzyczne, ale także niepowtarzalny klimat Ziemi Lubelskiej, na której postanowiliśmy osiąść i na której – pośród lasów, wody i pól Krężnicy jarej – znalazło się miejsce na siedzibę zespołu.

Celem Kapeli jest przybliżanie współczesnemu odbiorcy dawnych pieśni i piosenek ludowych we własnej interpretacji. Staramy się wiernie zachować tekst i melodie utworów oraz – stosując dostępne instrumentarium – oddać w pełni ich nastrój.

Instrumentarium naszego zespołu tworzą instrumenty tradycyjnie obecne w polskiej muzyce ludowej, jak akordeon, bęben, klarnet, mandola, skrzypce, tamburyn, jak i inne, wykorzystywane w muzyce regionów, z których kultury czerpiemy – ukraińska sopiłka, huculski bęben, rosyjska wołynka czy bałałajki.

Specyfiką naszej muzyki jest łączenie tradycyjnego słowiańskiego folkloru z nowymi brzmieniami i własnym opracowaniem, można więc usłyszeć u nas również takie instrumenty, jak irlandzkie whistles, staropolska suka biłgorajska, południowo-amerykańskie reco – reco, czy mongolski toushpulur. Za ich pomocą staramy się oddać całe bogactwo opracowywanych przez nas utworów.

Współpracujemy z ośrodkami kulturalnymi Lubelszczyzny, Zakładem Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego UMCS, Muzeum Wsi Lubelskiej, mniejszościami etnicznymi i Stowarzyszeniem Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi „Dom Muzyki”.

Kapela była też pomysłodawcą i głównym organizatorem pierwszego w Polsce międzynarodowego Folkowego Festiwalu Kolęd Słowiańszczyzny „Kolędowe Gody z Folkowej

Zagrody”.https://www.youtube.com/watch?v=4fWilx-cUb4

 

Rezerw tel 609 152 420

Wstęp 40/45 zł