Cztery Strony Świata

Wspaniałe widowisko muzyczno taneczne

Wieczór muzyczny realizowany dzięki dotacji  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Organizatorzy wieczoru : Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

Poprzez kontynuację   zadania chcemy prezentować różne style muzyczne zespołów romskich, prezentować twórczość tradycyjną i współczesną, tym samym inspirować artystów w kraju i poza granicami.

Chcemy również promować artystów romskiego pochodzenia – amatorów  i profesjonalnych artystów zainspirowanych kulturą Romów oraz wpisać się na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych w województwie łódzkim.

Stowarzyszenie kontynuuje projekt mający na celu przedstawiać bogactwo kultury Romów z czterech stron świata, zarówno tej profesjonalnej jak i amatorskiej, która dla Romów jest szczególnie ważna , szczera i niepowtarzalna.

Wspólne spotkania i występy artystów romskich i nieromskich mają na celu pokazać widzom jak różna i bogata jest sztuka Romów w różnych zakątkach kraju i Europy  oraz  jak łatwo pokonywać bariery w celu porozumienia,  zrozumienia siebie,  nawzajem  czerpać korzyści z każdej ze stron.

wystąpią:
Zespół Romanca czyli tradycyjne brzmienie w nowych aranżacjach oparte na muzyce grupy Gipsy King.
Grupa Perła i bracia…czyli romskie klimaty z elementami jazzu.
Jan Wiśniewski z tradycyjnymi romansami
Catering 30 zł