„The Lucyan Group” to zespół istniejący od roku 2009, a prezentujący repertuar łączący motywy orientalne i zachodnie (kompozycje Lucyana) oraz oryginalne utwory indyjskie, opracowane w stylu europejskim. Ukazała się pierwsza płyta zespołu, zatytułowana „Orient-jazz”. W nagraniach wzięli udział – obok muzyków polskich – także instrumentaliści z Włoch i Izraela. Zespół wystąpił wielokrotnie w Polsce oraz w roku 2015 w Austrii.